Kekuasaan Allah

Sahabat MQ, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini selain atas izin Allah subhanahu wa ta’ala.

Allah berfirman dalam surat Ali-imran ayat 26 :

“Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau-lah segala kebijakan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.

Sahabat MQ, Allah Mahaberkuasa atas apa yang ada di langit dan di bumi. Segala yang terjadi atas kuasa Allah dan atas izin Allah.

 

Sumber : Asmaul Husna untuk Hidup Penuh Makna karya KH. Abdullah Gymnastiar

(Konten ini disiarkan dalam Program MQ Siang)

ARTIKEL TERBARU