Day: March 16, 2020

TAUBAT MENGHADIRKAN RASA TAKUT KEPADA ALLAH

Taubat yang baik adalah yang berbuah pada penyesalan dan perbaikan diri sehingga seharusnya ilmu dan amalnya bertambah dan itu akan berdampak pada tumbuhnya rasa takut kepada Allah dan rasa takut itu akan mengekang syahwat dan mengeruhkan kepada kenikmatan dunia (imam hanafi) Orang yang sudah memasuki dunia taubat sejatinya akan selalu