Day: December 25, 2019

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

Salah satu dari misi islam, ialah mengangkat harkat dan martabat manusia, yang sebelumnya dibedakan oleh warna kulit, oleh suku bangsa dan bahasa, seluruhnya diikat oleh satu aqidah. Menghilangkan perbedaan akibat warna kulit, suku bangsa, dan bahasa. Termasuk dalam upaya itu, islam telah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Kedudukan perempuan sebelum