Day: October 15, 2020

Bijak dalam Memberi Nasihat

Kehidupan manusia selalu diselimuti oleh persoalan-persoalan hidup. Persoalan yang dimaksud seperti hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain (lingkup sosial) serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Ketiga hubungan ini sangat erat kaitannya, tetapi dipisah menurut pengertiannya. Masalah hubungan manusia dengan diri sendiri dapat disebabkan oleh rasa takut, rasa