Day: May 3, 2020

Keunikan Bulan Ramadhan di Mesir

Mesir merupakan salah satu negara yang dikenal dengan sungai Nil nya, dan juga bumi Allah tempat dimana peradaban Islam mengakar kuat di sana sehingga menghadirkan pengalaman Ramadhan yang berkesan. Diketahui Mesir adalah negara yang terletak di belahan utara benua Afrika. Islam masuk ke mesir dibawa oleh seorang panglima sekaligus sahabat