Day: March 13, 2020

MUSLIM YANG KUAT LEBIH ALLAH SUKAI KETIMBANG MUSLIM YANG LEMAH

Menjadi seorang yang kuat atau seorang yang lemah itu adalah pilihan, dan dapat diikhtiarkan. Tentunya ketika kita menjadi seorang yang kuat, kita tidak akan disepelekan dan diremehkan orang lain. Orang lain akan segan dan mungkin menghormati kita, atau bahakan ketika kita menyerukan sesuatu, orang lebih cenderung menturuti apa yang kita